منظور از سبک عشق چیست؟

  0
  156 views

  خیلی از خانوما و آقایان با سبک عشق آشنایی ندارند،دراینجا سعی کرده ایم به بهترین شکل سبک عشق را شرح دهیم،باماهمراه باشید.

  سبک عشق:

  -رمانتیک:عشقی که متکی به ترکیب صمیمیت و میل جنسی است،یک جذابیت فیزیکی آمیخته با حس عمق توجه ومحبت،تعهددر این نوع عشق در حاشیه قرار میگیرد.

  -عشق ابلهانه:این نوع عشق ترکیبی از میل جنسی و تعهد است،که دربیشتر اوقات صمیمیت درآن وجود ندارد.عشقی که برپایه جنسی بنا میشودبدون دخالت عنصر صمیمیت احمقانه به نظر می رسد.

  -عشق دوستانه:این عشق ترکیبی از صمیمیت وتعهد است،دراین عشق میل جنسی به نحوی ناپدید میشود،این گونه عشق یک دوستی متعهدانه درازمدت است،این پدیده زمانی رخ میدهدکه جذابیت فیزیکی اهمیت کمتری نسبت به اطمینان از درک کردن همسر و درک شدن توسط او داشته باشد .

  در بیشتر اوقات ازدواج های ناموفق بر پایه رمانتیک بودن یا ابلهانه ویا دوستانه بنا شده اند،اما ازدواج های موفق ،خواستار چیزی بیش از اینها است .

  عشق چه زمانی به کمال می رسد؟

  عشق زمانی به کمال میرسد که ترکیب از سه عنصر اصلی خود یعنی:تمایل جنسی ،صمیمیت و تعهدباشد.عشق به کمال رسیده هدفی است که هر ازدواجی در صدد تحقق آن است .تداوم و پایداری عشق به کمال رسیده ،موضوعی است که بسیاری از زوجها درآن مشکل دارند،رسیدن به عشق کامل ،شبیه است به رسیدن به وزن ایده آل در یک برنامه کوتاه مدت لاغری -که غالبا رسیدن به این هدف آسان تر از تداوم و نگهداری آن است.هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از دستیابی به عشق به کمال رسیده ،آن را تا ابد با خود داشت.

  پاسخ دادن