آشنایی با حرکت ددلیفت با تی بار

0
398 views

همه می دانید ددلیفت حرکت بسیار سازنده و مهمی است، اما انصاف که داشته باشیم می توانیم بگوییم گاهی اوقات شاید اجرایش خسته کننده شود و یا تا زمانی که فرم درست آن رعایت نشود حتی می تواند خطرناک هم باشد.

با مدل متفاوتی از ددلیفت آشنا شوید شاید به کارتان آمد. برای انجام ددلیفت با دستگاه تی بار وزنه آزاد یا همان تی بارهای قدیمی زمانی آرنولد، هیچ کار خارق العاده ای لازم نیست، انجام دهید. کافی است که وزنه سنگینی روی دستگاه سوار کنید و جلوی آن بایستید. در واقع باید مخالف جهت تی بار بایستید، چرا که اگر قرار باشد خود حرکت تی بار را اجرا کنید باید روی وزنه بایستید اما برای اجرای ددلیفت باید جلوی دستگاه قرار بگیرید. اگر دستگاه ددلیفت ندارید مشکلی نیست یک کنج باشگاه میله هالتر را قرار دهید و طرف دیگر که خودتان ایستاده اید را وزنه بزنید.

پاها را به عرض شانه فاصله دهید و همزمان زانوها و لگن را خم کنید و به حالت اسکوات پایین بروید تا جایی که بتوانید دو دستی آستین میله را بگیرید. توجه کنید که لازم است پشت را در این حالت صاف بدون خمیدگی حفظ کنید. نفس عمیقی با شکم بکشید پاها را به طرف بیرون متمایل کنید و با فشار دادن پاها به زمین سعی کنید زانو و لگن را صاف کنید و به حالت ایستاده برسید، درست مثل بخش بالایی حرکت ددلیفت استاندارد.

نکته: مسیر حرکت میله را در واقع در اختیار یا بهتر بگوییم محدود به دستگاه است و خوشبختانه طوری است که اجازه می دهد کمر را صاف نگهدارید در نتیجه فشار اضافی یا ناجوری به ستون فقرات اعمال نمی شود که بخواهید خطر آسیب دیدگی داشته باشید. در ددلیفت با هالتر خیلی ها نمی توانند کمر را صاف نگهدارند، اما در این مدل مشکلی وجود ندارد. در واقع ددلیفت با تی بار می تواند تمرینی خوب باشد برای حفظ فرم درست حرکت و به مرور شما را آماده می کند تا ددلیفت با هالتر را اجرا  کنید.

پاسخ دادن