در این بخش از سایت ایران پروا، جملات بسیار زیبا و تاثیر گذار از بزرگان جهان را گردآوری کرده ایم. امیدواریم از این بخش لذت ببرید.

تفاوت بین حرف راست و حرف تقریبا راست، مثل تفاوت صاعقه است با کرم شب تاب. (مارک تواین)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

سخنان یک خردمند اغلب بسیار واضح است و فردی که چیز زیادی نمی داند، تا می تواند مبهم تر می نویسد. (کوئنتیلیان)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد: قدرت بیان و دروغ گویی. (آناتول فرانس)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

شما می توانید بیش از آنچه کسب می کردید، به دست آورید؛ زیرا می توانید بیش از آنچه که بودید، بشوید. (جیم ران)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد. (تولستوی)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

تا زمانی که کارت به انجام نرسیده است، نباید از راهی که برگزیده ای، همچنین از تغییر جهت روی برتابی. (آندره موروا)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

بزرگان به کارهای کوچک و بی اهمیت بسیار سریع رسیدگی می کنند. (مارک تواین)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

کار نه تنها هزینه زندگی را تامین می کند، بلکه زندگی کردن را هم به انسان می آموزد. (هنری فورد)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

خردمند کسی است که فرق میان (( می دانم )) و (( می پندارم )) را می داند. (آناتول فرانس)

★·.·´¯`·.·★ ایران پروا ★·.·´¯`·.·★

اگر بر ناتوانان خشمگین شوید دلیلش این است که قوی نیستید. (واتر)

پاسخ دادن