دور کمر چقدر باشد خطرناک است؟

0
183 views

BMI که به معنی نسبت وزن به قد است از تقسیم وزن به کیلوگرم به مربع قد به متر بدست می آید. BMI پایین تر از 18.5 به معنای کمبود وزن، 18.5 تا 24.9 به معنی نرمال و 25 تا 29 به معنی اضافه وزن است.

BMI بالاتر از 30 فرد چاق و دارای اضافه وزن بالا را نشان می دهد. سازمان سلامت عمومی مقدار چربی زیاد شکم را به معنی دوری از سلامتی و خطرناک توصیف کرده است. حداکثر اندازه در نظر گرفته شده برای اطراف کمر به مقدار 120 سانتی متر یا 40 اینچ برای آقایان و 35 اینچ یا 85 سانتی متر برای خانم ها است. البته محققین کره ای دریافتند که اعداد ذکر شده خطرات متابولیکی در کلیه افراد را به خوبی در نظر نگرفته است و با در نظر گرفتن امراض متابولیکی و دیگر عوامل، 76 تا 84 سانتی متر را برای خانم ها و آقایان بدون اضافه وزن و 87 تا 93 سانتی متر را برای آقایان و خانم های دارای اضافه وزن در نظر گرفتند.

محققین بر این باورند این اعداد به طور واضح تری خطرات متابولیکی و قلبی عروقی را پیش بینی می کند. بدنسازان عموما BMI بزرگتری به افراد عادی دارند بنابراین اعداد ذکر شده برای بدنسازان و ورزشکاران قدرتی قابل بررسی نخواهد بود.

پاسخ دادن