انواع برنامه های آموزش والدین دارای کودک اوتیسمی

  0
  152 views

  برنامه های آموزش والدین دارای کودک اوتیسمی چهار نوع می باشند که هر کدام مزایا و معایبی دارند. این برنامه عبارت اند از: برنامه فردی، برنامه فردی مرتبط با برنامه مدرسه، برنامه گروهی نامرتبط با برنامه درسی و برنامه گروهی مرتبط با برنامه مدرسه کودک.

  1 – برنامه فردی

  این برنامه معمولا برطبق رابطه درمانی با یک مشاور طراحی شده است. این راهکار امکان برقراری رابطه نزدیک و تنگاتنگی را با مشاور برای خانواده فراهم می سازد. ولی این برنامه بسیار هزینه بر است و امکان ملاقات های خانگی میسر نمی باشد. از سوی دیگر، جنبه آموزشی آن همانند اجرای رفتارهای هدف بسیار اندک است و از حمایت گروهی نیز برخوردار نمی باشد.

  2 – برنامه فردی مرتبط با برنامه مدرسه

  این برنامه امکان اجرای برنامه های خانگی را در راستای برنامه های مدرسه فراهم می کند. همچنین، خانواده می توانند برنامه های آموزشی مورد نظر خود را نیز به مشاور پیشنهاد دهند و اجرا کنند. هرچند که این برنامه ایرادهای نیز دارد از جمله می توان به عدم فرصت یادگیری از تجربه های سایر خانواده ها اشاره کرد. والدین امکان آگاهی از تجربه های ارزشمند خانواده های دیگر ندارند، مثلا اینکه چه طور والدین مشکلش را حل کرد یا کدام راهکارهای درمانی چندان اثربخش نیستند. از طرفی، هیچ گونه حمایت گروهی نیز وجود ندارد و اطلاعات بیشتر به صورت فردی ارائه می شوند که چندان هم کارآمد نیستند.

  3 – برنامه گروهی نامرتبط با برنامه درسی

  غالبا این برنامه ها توسط انجمن یا سازمان حمایت از کودکان اوتیسمی یا کودکان دارای نیازهای ویژه برگزار می شوند. این برنامه دارای مزایایی است که می توان از دریافت اطلاعات سودمند در زمینه اختلال اوتیسم و ارتباط گروهی و حمایت های عاطفی نام برد. گرچه ارائه این اطلاعات یکجا و منسجم برای والدین بسیار ارزشمند است و امکان حل مسئله و الگوگیری را به صورت گروهی میسر می سازد، ولی معضل اساسی این برنامه این است که باعث عدم هماهنگی بین برنامه های خانگی و مدرسه کودک می شود.

  4 – برنامه گروهی مرتبط با برنامه مدرسه کودک

  این برنامه موثرترین و کارآمدترین شیوه کار با کودک و والدین است. در این برنامه والدین ها اطلاعات مورد نیاز را یکجا دریافت می کنند و ارتباط گروهی والدین ها با یکدیگر امکان حمایت های روانی و عاطفی را برایشان فراهم می کند. همچنین، امکان حل مسئله و الگوگیری گروهی به وجود می آورد. برنامه های ارائه شده با برنامه های خانگی و مدرسه کودک همسو و مکمل می باشند، به عنوان مثال،  مهارت های بازی که در مدرسه آموزش داده می شود به خانه انتقال می یابند. از سوی دیگر، هر والدین می تواند یک مشاور اختصاصی داشته باشد و در زمان نیاز به او مراجعه کند. در این برنامه خانواده های با تجربه تر به خانواده های تازه وارد کمک می کنند.

  پاسخ دادن