صرفه جویی در زمان و نتیجه گیری بیشینه با HIIT

0
162 views

کسانی که می گویند وقت کمی داریم و نمی توانیم به خوبی تمرین کنیم تا بدنی آماده داشته باشیم. پیشنهاد می کنیم که این مقاله را بخوانند تا بتوانند در مدت زمان کمتر بدنی آماده داشته باشند.

سازمان سلامت عمومی، افراد را به صرف حداقل 150 دقیقه تمرین در هفته با شدت متعادل و 75 دقیقه تمرین پرفشار یا مجموعه ای از تمرینات پر شدت با استراحت های کوتاه توصیه می کند.

تمرین پرفشار اینتروال یا همان HIIT که شامل مدت زمان های کوتاه از تمرین پرفشار و زمان کوتاه استراحت به دنبال آن است، موجب افزایش ظرفیت عضله سازی و بالا بردن سوخت سلولی نسبت به شیوه مرسوم انجام تمرینات می شود.

محققین ژاپنی طی مطالعه تاریخچه تمرینات HIIT دریافتند این نوع تمرینات به علت بالابردت سریع سطح فیتنس برای ورزشکاران ضروری است. HIIT همچنین برای بیماران بسیار مفید است. بیمارانی که ملزم به انجام ورزش هستند می توانند با صرف وقت کم توان هوازی را بالا برده و قدرت بدنی را افزایش دهند.

پاسخ دادن