چرا باید والدین دارای کودک اوتیسمی آموزش ببینند؟

  0
  134 views

  خانواده های که فرزندی با ویژگی های اوتیسمی دارند باید آموزش ببینند تا بتوانند بطور مناسب با کودکان اوتیسمی خود رفتار کنند.

  شاید بتوان اظهار کرد، پذیرش این اختلال برای والدین بسیار دشوار است. آن ها نمی دانند که واقعا چه اتفاقی افتاده است. نمی دانند چه کار می توانند انجام دهند. والدین علاوه بر استرسی که از داشتن فرزند اوتیسم متحمل می شوند، روزانه شکایت های مکرری نیز از اولیای مدرسه دریافت می کنند.

  با توجه به پژوهش های متعددی که در زمینه شیوه های آموزشی، قوانین حقوقی و درمان های پزشکی در طی 40 سال گذشته صورت گرفته، اما هیچ کدام توانایی تغییر این واقعیت را ندارند که برای هر خانواده ای اوتیسم رویدادی غیر منتظره و غافلگیر کننده است که هیچکس برای وقوع آن آماده نیست.

  پاسخ دادن