تشخیص ویژگی های اوتیسم بر طبق راهنمای آماری اختلالات روانی (DSM-IV-R)

  0
  105 views

  بعضی از ویژگی ها و رفتارهای است که نشان دهنده این است که کودک دچار اوتیسم شده است.

  ویژگی های تشخیصی اوتیسم بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV-R) به صورت زیر می باشد:

  • اختلال در ارتباطات کلامی و غیر کلامی از قبیل:

  – نداشتن شیوه ارتباطی مشخص و روشن
  – ارتباط های غیر کلامی نابهنجار
  – نداشتن فعالیت های مبتنی بر تصویر سازی ذهنی و عدم علاقه به داستان هایی که درباره موجودات تخیلی نوشته شده است.

  • نابهنجاری های در تولید سخن از جمله:

  – معکوس سازی ضمیر
  – تکرار واژه های نامربوط
  – استفاده از واژه های تکراری یا شیوه سخن گفتن کلیشه ای
  – کاربرد واژه ها یا عباراتی که خاص خود کودک است
  – ناتوانی در شروع کردن صحبت یا دقیق سخن گفتن

  • الگوهای رفتاری، تمایل ها و فعالیت های تکراری و کلیشه ای همانند:

  – اطوارهای حرکتی قالبی و تکراری همانند تکان دادن سر، دست ها و پاها.
  – داشتن رفتارهای غیر قابل پیش بینی و الگوی خواب نامنظم و آشفته
  – دل مشغولی شدید به قسمت هایی از اشیاء
  –  ردیف کردن یا قطار کردن اشیاء

  پاسخ دادن