سیکس پک های خود را به شیوه نوین بسازید

0
297 views

تمرینات ایزومتریک به دلیل تاثیر در استحکام ستون فقرات و قدرت عضلانی، بیشتر از تمرینات پویا در عضلات مرکزی تاثیر گذار است.

تقویت میان تنه به علت قدرتمند کردن عضلات مرکزی، بهبود استقامت، کاهش ایجاد درد در کمر و بهبود عملکرد ورزشی برای ورزشکاران حیاتی است. عضلات میان تنه، قدرت و چابکی را به سایر اعضای بدن منتقل کرده و توان پایداری در تحمل اضافه بار را افزایش و ستون فقرات را جهت محافظت از اندام های داخلی در حرکات ورزشی تقویت می کند.

طبق تحقیقات انجام شده توسط محققین دانشگاهی در کانادا تمرینات ایزومتریک موجب تقویت بهتر اندام های مرکزی نسبت به تمرینات پویا شده و عضلات بیشتری را درگیر می کند. تمریناتی که موجب پیشرفت ورزشکاران در این امر شده بود شامل: پلانک از طرفین، حرکت کوهنورد با تی آر ایکس، حرکت رول، چرخش روسی با هالتر، شنا سوئدی تک دست دیگر حرکات ایزومتریک بوده است.

تمرینات تقویت کننده عضلات میان تنه راه ساخت و ترمیم عضلات شکمی و مورب را به طور کلی تقویت می کند.

پاسخ دادن