دوربینی و نزدیک بینی چیست؟

0
89 views

حتما تا به حال این اسامی به گوش شما رسیده است. نزدیک بینی و دوربینی چشم یکی از اختلالات چشم به شما می آیند. در این مقاله شما را با این اختلالات آشنا کرده ایم.

دوربینی چشم چیست؟

گاهی به دلیل کوچک بودن قطر قدامی خلفی کره چشم یا کاهش انحنای قرنیه، تصاویر اشیا درپشت پرده شبکیه تشکیل شده که این حالت دوربینی نام دارد. شما ابتدا در دید اشیاء نزدیک و سپس در دید اشیاء دور دچار مشکل میشود. این اختلال اغلب ارثی بوده و با افزایش سن و کاهش قدرت تمرکز بینایی٬ تشدید میشود.

نزدیک بینی چیست؟

گاهی به دلیل بزرگ بودن قطر قدامی خلفی کره چشم و یا افزایش انحنای قرنیه٬ تصویر اشیاء جلوی پرده شبکیه تشکیل میشود. در این شرایط شما در دیدن اشیایی که در فاصله دوری از شما قرار دارند دچار مشکل شده که به این حالت نزدیک بینی میگویند.

پاسخ دادن