با کورکومین تمرین حرفه ای داشته باشید

0
92 views

کورکومین، ماده موجود در ادویه هایی نظیر فلفل و زنجبیل است که خواص ضد التهابی، ضد باکتریایی و ضد ویروسی دارد. علاوه بر این موارد، کورکومین با تنظیم انسولین و قند خون به چربی سوزی کمک کرده و از ساخت چربی ها جلوگیری می کند.

محققین ژاپنی با آزمایش بر روی موش ها و اضافه کردن کورکومین به رژیم غذایی، یک جلسه تمرین استقامتی برای آن ها در نظر گرفتند. بعد از انجام آزمایش، موش ها سلول های میتوکندری بیشتری داشتند. سلول های میتوکندری بیشتر به معنی انرژی برای سلول ها است. همچنین میتوکندری بیشتر سبب ظرفیت استقامتی بیشتر در عملکرد ورزشی و در نتیجه کالری سوزی بیشتر می شود. با اضافه کردن کورکومین به رژیم غذایی از مزایای بی شمار آن بهره مند شوید.

پاسخ دادن