مراقبت از روح ازدواج

  0
  295 views

  برخی به روح ازدواج اعتقاد و آن را باور دارند و برای اینکه از ازدواج خود مراقبت کنند،کارهایی را انجام می دهند،که ما به بررسی آن پرداخته ایم.

  برخی به روح ازدواج قدرتی خیره کننده دارند،درضمن ، این روشها فقط مخصوص افراد بسیار معنوی نیست ، تنها شرط پرداختن به این روشها، اشتیاق و اعتقاد به خداوند متعال است.

  1 . عبادت:

  جایی که درآن عبادت می کنیم ،در حقیقت مکانی است برای کسب حمایت اجتماعی و بازیابی معنوی خویش ،آموختن از کتاب مقدس ،پرستش عمیق خداوند و دیدار با دوستانی که برخی فعالیت های دینی را باهم انجام می دهیم ، برای ما بسیار آرامش بخش و امیدوارکننده است.نتایج پژوهش ها نشان می دهد که عبادت دسته جمعی وسیله ای برای پرودن روح ازدواج ما است.مطالعه ای که به تازگی انجام شده است ، نشان می دهد، زوج هایی که باهم در مراسم مذهبی شرکت می کنند، حتی اگر کمتر از یکبار در ماه باشد، شانس خود را برای بقاء و دوام بیشتر ازدواج بالا می برند.

  2 . خدمت کردن:

  به معنای دقیق کلمه،صد ها روش برای خدمت کردن در ازدواج وجود دارد،مهم است که موردی را بیایید که با سبک شخصیتی شما همخوان باشد،اگر تمام خدمتها و کمکهای شما در حضور دیگران باشد، این اعمال در سطح باقی خواهد ماند و عمق نخواهد یافت ،گاهی این خدمت کردن ها باید در خفا انجام شوندو از همه کس به جز شما دو نفرپوشیده بماند. کاری که به شکلی ناشناخته انجام شود حتی اگر کوچک باشد روح ازدواج را شادتر می کند.

  3 . دعا کردن:

  در ازدواج پیوندی قوی ما بین دعاکردن و رابطه جنسی وجود دارد،ممکن است کمی عجیب به نظر برسد ،پیش از همه باید بگوییم که همبستگی بین میزان دعا کردن با صمیمیت جنسی از پیش بینی کننده های قدرتمند رضایت زناشویی محسوب می شود،اطلاعات دقیق به دست آمده نشان می دهد زن وشوهرهایی که باهم دعا می خوانند نسبت به زن وشوهرهایی که باهم دعا نمی خوانندرضایتمند بیشتری در زندگی خود احساس می کنند،همچنین زنانی که به همراه همسرشان به دعا و نیایش می پردازند،تمایل دارند بیش از یک بار به ارگاسم برسند.

  پاسخ دادن