چه والدینی برای کمک به ناتوانی رفتاری فرزندشان به مشاور مراجعه می کنند؟

  0
  74 views

  بعضی از خانواده ها هستند که در خانواده ی خود فرزندی با مشکل رفتاری دارند که نیاز به درمان دارند و برای کمک گرفتن در درمان سریع رفتار کودکان خود باید به مشاور مراجعه کنند.

  دست کم سه نوع خانواده برای درمان ناتوانی رفتار کودک خود به مشاور مراجعه می کنند.

  اولین نوع خانواده، خانواده هایی هستند که تا به حال هیچ گونه استرسی را نداشته و نخستین نگرانی شان، کودک دارای نیاز ویژه آن هاست. این خانواده از نظر تعداد و فراوانی در بالاترین سطح هستتند. این والدین اساسا از نظر سلامت روانی در سطح مناسبی قرار دارند، کارکرد خانواده مطلوب است و مداخله های درمانی کوتاه مدت در جهت شناسایی کودک و کار با مشکلات خانواده بسیار کمک کننده است. این قبیل والدین غالبا افسرده، ناامید، خشمگین و احساسات نگران کننده ای دارند. ارائه برنامه های درمانی به ویژه طرح های خانواده درمانی رفتاری برای این خانواده ها بسیار ارزشمند است.

  دومین نوع خانواده ها، از نظر فراوانی کمتر از دو نوع دیگر است. والدین به غیر از کودک مشکل آفرین شان، خود نیز درگیر مسائل خویشند، یعنی ، اینکه از نظر روانشناختی در سطحی نیستند که بتوان آن ها به هنجار تلقی کرد. والدین چنین کودکی حتی در صورت عدم مشکل فرزند خویش، باز هم باید به درمان مراجعه کنند. این والدین اساسا از سوی سایرین به درمان ارجاع داده می شوند.

  سومین نوع خانواده ها، که از نظر فراوانی در درجه دوم قرار می گیرد، خانواده هایی هستند که اگر مشکل فرزند آن ها حاد نگردد و باعث آسیب به سایرین همانند، گروه همسالان یا هم کلاسی ها نشود، به هیچ عنوان به درمان مراجعه نمی کنند. آن ها حتی با وجود بچه ای مشکل ساز هم چرخه معیوب زندگی خود را کامل می کنند.

  از طرفی، این خانواده ها قدرت تشخیص نیازهای ویژه را ندارند، لذا آگاه سازی این افراد بسیار ارزشمند است. این قبیل خانواده ها، از نوع خانواده های نابه سامان، دارای جمعیت بالا، فرهنگ اقتصادی – اجتماعی پایین می باشند. این نوع خانواده ها، تحت عنوان خانواده های ناکارآمد طبقه بندی می شوند.

  پاسخ دادن