اشتباهاتی که زوج ها جوان انجام می دهند

  0
  167 views

  زوج ها جوان به علت کم تجربگی و ناآگاهی در زندگی رفتار درستی نسبت به هم ندارند و ممکن است دچار اشتباهاتی شوند.

  زوج های جوان در هنگام دعوا و مشکل رفتار ها و اشتباهاتی انجام می دهند،که این اشتباهات عبارتند از :

  1 . نکوهش:

  برخی از زوج ها تفاوت بین شکایت و نکوهش را نمی دانند،لازم به ذکر است که بین شکایت و نکوهش تفاوت زیادی وجود دارد،نکوهش بیش از آنکه متوجه رفتارهای فرد باشد،شخصیت فردرا مورد حمله قرار می دهد،طبق یک قاعده کلی نکوهش و عیب جویی،حمله ی شخصی با یک اتهام رادربرمی گیرد،درحالی که شکایت کردن اظهارنظری منفی در مورد چیزی است که شما آن را دوست ندارید،معمولا شکایت باضمیر “من” و نکوهش با ضمیر “تو”اغاز می شود.

  2 . سرزنش:

  فرقی نمی کند که یک زوج چهارماه ازدواج کرده باشند یا چهل سال،درهرصورت،سرزنش یک رابطه سمی مهلک محسوب می شود،طبق گفته یکی از مشاوران تفاوت بین نکوهش وسرزنش “داشتن قصد توهین و بدرفتاری با همسر “است که دردل سرزنش نهفته است،دراینجابایدخیلی مراقب بود،چراکه سرزنش قلب همسر را نشانه گرفته و منجر به درد و رنج وی شده و موجب بی ثباتی رابطه می گردد،وقتی سرزنش ظهور کند ،کل ازدواج را تحت تاثیر قرار می دهدوتمام احساسات بین زن وشوهر را ازبین می برد.

  زناشویی3 . جبهه گیری:

  زمانی که زن و شوهر همدیگر را مورد سرزنش قرار می دهند موضوع جبهه گیری نیز آشکار می شود.علت مخرب بودن جبهه گیری آن است که به عملی انعکاسی بدل می شود.کسی که به گونه ای غیر ارادی واکنش نشان می دهد قطعا از هیچ کاری برای حفظ خود دریغ نمی کند،اما جبهه گیری حل تعارض را سخت تر می کند.

  4 . کناره گیری:

  در 85% مواقع،مردان هستن که کناره گیری می کنندباغوظه ور شدن در احساسات خود،به دور خود حصاری کشیده اند تا ازاطرافیان به دور باشند،آنها سعی می کنند از تماس چشمی اجتناب کنند و وانمودمی کنند،چیزی نمی شوند.کسانی که کناره گیری می کنند اغلب ادعا می کنند که نمی خواهند اوضاع بدتر شوداما آنها ظاهرا متوجه نیستند که کناره گیری عامل قدرتمندی در بدتر کردن اوضاع به حساب می آید.

  کناره گیری در واقع نشانی از:

  • نارضایتی
  • خوخواهی
  • فاصله زیاد

  زناشوییزوج های که کناره گیری می کنند قصد جدایی ندارند اماوقتی که تعاملات روزمره مدام وخیم تر شد،ازدواج بسیار شکننده می شود و قدرت زیادی برای حفظ آن نیاز است.

  پاسخ دادن