با میوه های پاییزی ریکاوری شبانه کنید

0
79 views

اگر به فکر ریکاوری عضلات هستید کیوی یکی از گزینه های خوب است. محققین دانشگاه دوک مقدار سروتونین موجود در میوه ها را اندازه گرفتند.

سروتونین پیشرو ملاتونین است و ملاتونین هورمونی است که نقش مهمی در خواب و در نتیجه ریکاوری و رشد مناسب عضلات دارد. در واقع این چرخه با تریپتوفان شروع شده و تریپتوفان به HTP-5 تبدیل می شود. HTP-5 به سروتونین و ن هایتا در انت های چرخه سروتونین موجب تشکیل ملاتونین خواهد شد.

کیوی

به مدت 4 هفته به 58 فردی که خواب شبانه راحتی نداشتند یک ساعت قبل از خواب 2 عدد کیوی داده شد. بعد از گذشت 4 هفته این افراد به طور متوسط هر شب 5 دقیقه زودتر به خواب رفتند و 40 دقیقه بیشتر از همیشه از خواب بیدار شدند.

محققان با استفاده از این آزمایش به این نتیجه رسیدند استفاده از کیوی باعث به خواب رفتن سریع، زمان بیشتر استراحت و کیفیت بهتر آن و در نتیجه ریکاوری و رشد بهتر عضلات خواهد شد.

پاسخ دادن