با میوه های پاییزی ریکاوری شبانه کنید

0
105 views

اگر به فکر ریکاوری عضلات هستید کیوی یکی از گزینه های خوب است. محققین دانشگاه دوک مقدار سروتونین موجود در میوه ها را اندازه گرفتند.

سروتونین پیشرو ملاتونین است و ملاتونین هورمونی است که نقش مهمی در خواب و در نتیجه ریکاوری و رشد مناسب عضلات دارد. در واقع این چرخه با تریپتوفان شروع شده و تریپتوفان به HTP-5 تبدیل می شود. HTP-5 به سروتونین و ن هایتا در انت های چرخه سروتونین موجب تشکیل ملاتونین خواهد شد.

کیوی

به مدت 4 هفته به 58 فردی که خواب شبانه راحتی نداشتند یک ساعت قبل از خواب 2 عدد کیوی داده شد. بعد از گذشت 4 هفته این افراد به طور متوسط هر شب 5 دقیقه زودتر به خواب رفتند و 40 دقیقه بیشتر از همیشه از خواب بیدار شدند.

محققان با استفاده از این آزمایش به این نتیجه رسیدند استفاده از کیوی باعث به خواب رفتن سریع، زمان بیشتر استراحت و کیفیت بهتر آن و در نتیجه ریکاوری و رشد بهتر عضلات خواهد شد.

پاسخ دادن