هر زن چه چیزهای باید درباره همسر خودبداند؟

  0
  241 views

  بعضی از زنان شناخت درستی از مردان خود ندارند که این امر ممکن است منجر به اختلاف میان آنها شود،رازهایی که هر زن متاهل باید بداند را شرح داده ایم،باماهمراه باشید.

  هیچ کس نمیتواند به اندازه یک زن نیاز های خاص مرد خود را برآورده کند ،مرد نیاز های خاصی دارد که هر یک از آنها را مورد بررسی قرار داده ایم:

  1 . تحسین شدن:

  قدر شناسی نیاز اولیه یک مرد است،مردان با موفقیت های کوچک و بزرگ خود ،میزان ارزشمندی خود را محک میزنندونیازدارند که به رسمیت شناخته شوند با اینکه زنان هم این کار رو دوست دارند اما به این حد که مردان اهمیت میدهند که زنانشان تحسینشان کنند ،اما برای زنان تا این حد اهمیت خیلی زیاد ندارد.مردان از سوی کارهایی که انجام میدهند ارزشمندی خود رامیسنجندولی زنان اگر از سوی همسرانشان تحسین نشوند بیشتر ار زمان های دیگر برای کارکردن خود را ترغیب میکنند ،اما اگر مردی از سوی همسر خود تحسین و قدردانی نشود زود احساس ناتوانی کرده و خود راشکست خورده فرض میکند،به همین دلیل مردباید مورد تحسین قرار بگیرد.

  زن و مرد2 . خومختاری

  خواسته ی مردان برای داشتن زمانی برای باز سازی خود ،بخشی از نیاز به خود مختاری آنهاست،برخی از زنان از اینکه همسران آنها وقتی از محل کار به منزل بر میگردنداز اتفاقاتی که در طول روز برایشان اتفاق افتاده حرفی نمیزنند شکایت دارند،در واقع ،مردان دوست دارند ایتدا روزنامه بخوانند یا هر کار دیگری که دارند انجام دهندتا ذهن آنها را پیش از درگیر شدن در رابطه پاک کند.با دادن این فرصت به شوهرتان ،آن هم زمانیکه بدان نیاز دارد همواره همسری شاد خواهید داشت.

  3 . انجام فعالیت های مشترک:

  یکی از تفاوتهای مرد و زن،تصوری است که صمیمیت عاطفی دارند ،برای زن این صمیمت در میان گذاشتن رازها،صحبت کردن با هم درباره همه چیزو…..است،اما صمیمیت در یک مرد به شکل متفاوت است او با انجام فعالیت هایی همراه با همسرش صمیمیت را درک میکند،همکاری دررسیدگی یه گلها و گیاها باغچه،یا باهم به سینما رفتن موجب احساس صمیمیت در مرد میشود،تازه تا به این اندازه همکاری مرد با همسر خود برای زن تعجب آور است.

  برخی از فعالیت هایی که مردان به آنها علاقه دارند:

  • جمع آوری و نگهداری لوازم با ارزش
  • دیدن همه ورزشها
  • گوش دادن به موسیقی
  • شناکردن
  • قدم زدن
  • نجاری
  • و……

  اگر زنان یاد بگیرند که نیاز شوهرانشان راه به انجام فعالیت های مشترک فراهم سازند ،خواهند فهمیدکه نه تنها زن شوهر بلکه دوست هم نیز هستند.

  پاسخ دادن