جملات انرژی بخش در خصوص موفقیت – سری اول

0
290 views

بعضی از جملات هستند که افراد با خواندن آن بسیار انرژی مثبت می گیرند و یا چنان تاثیر می گذارد که به کلی زندگی شان متحول می شود.
طبیعت
بزرگ ترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه را که می خواهید به دست نمی آورید. با این حال قادرید بگویید: خدایا شکرت!

شاد شدنهنگامی که منتظرید (( دیگران)) هیجان را به زندگی شما بازگردانند. برای تولید عشق و شور و نشاط به آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید.

ناامیدیهیچ گاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند، سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده، به رویت باز می کند. حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی، بدان که در پس گذرگاه های دشوار، باغ های بهشتی قرار دارد. شکر کن! پس از رسیدن به خواسته ات شکر کردن آسان است. صوفی آن است که حتی وقتی خواسته اش محقق نشده، شکر گوید. (قاعده هشتم شمس تبریزی)

زندگیزندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد! (ریچارد کارسون)

عکس زیبابه هرچه بیندیشیم افزایش می یابد. پس به صورت حساب ها نیندیشید. اگر به تنگدستی و قرض توجه کنید، تنگدستی و قرض بیشتری می آفرینید. خزانه کائنات، لبریز و لایتناهی ست. به این موضوع آگاه باشید. اعتماد ما به تنگنا و تنگدستی، تنها چیزی است که ما را محدود می کند.

ناامیدیبه یاد داشته باشید وقتی که آرزوی احساس تنهایی حرکت کنید، در رابطه با کسی خواهید افتاد که او هم احساس تنهایی می کند. پس سعی کنید اول تنها و یگانه شوید، اول شروع به لذت بردن از خود کنید و به خود عشق بورزید. اول چنان به طور اساسی شاد شوید که اگر هیچ کس هم نیامد، مهم نباشد؛ شما به تنهایی کامل هستید، لبریز و سرشار از خود. اگر هیچکس در خانه دل شما را نزد، کاملا حالتان خوب است. شما احساس فقدان کسی را نمی کنید. اگر کسی بیاید، خوب است، زیباست. اگر هم کسی نیاید، آن هم خوب و زیباست. آن گاه به سوی رابطه حرکت کنید. اکنون مانند یک ارباب حرکت می کنید، نه مانند یک گدا. اکنون همچون یک امپراتور با هم ملاقات می کنید، نه مانند دو گدا.

طبیعت بکرهر کسی را بهرکاری ساختند میل آن را در دلش انداختند دست و پا بی میل، جنبان کِی شود؟ خاروخس بی آب و بادی کِی رود؟ گرببینی میل خود سوی شما پرّ دولت برگشا همچون هما (مولانا)

مهربانیبا هر که ملاقات می کنی در نبردی در زندگانی اش پیکار می کند که تو چیزی از آن نمی دانی؛ پس همواره مهربان باش…

پاسخ دادن