منظور از مراحل عشق چیست؟

  0
  286 views

  عشق زیبا ترین و بهترین موهبت الهی است که خداوند دروجود آدمی قرار داده است،در اینجا مراحل عشق را شرح داده ایم تا شناختی از عشق واقعی داشته باشید.

  کسی که تازه عاشق شده صبح تا شب شیفته و پریشان است و تمام وقت خود را صرف فکردن به کسی که دوستش دارد میکند،آیا میتوانید باور کنید که دو طرف عشقشان فرو کش کند؟

  از نظر هنری واردپیچر :عشق تازه ،شعله آتشی است بسیار زیبا ،پر حرارت و سرکش ،ولی هنوز خفیف ولرزان ،اما عشق کهنه اتشی است منظم و هدفمند که از درون شعله میگیرد و خاموش شدنی نیست.

  مراحل عشق:

  1 . مرحله اول:عشق آتشین:

  مرحله اولیه ازدواج عشق آتشین است،زمانی که زوج ها به دلیل اوج شیفتگی از یاد می برند که هریک از آنان شخص منحصر به فردی هستند با هویتی مجزا،آنها در این مرحله رویایی،از باهم بودن کاملا لذت میبرن وقتی نیازهای دوطرف به صمیمیت به طور کامل ارضا میشود آتها نوعی وحدت و یکی شدن رویایی را تجربه میکنند و حس خوشبختی سراسر وجو آنها را خواهد گرفت.

  2 . مرحله دوم:جنگ قدرت :

  این مرحله سرشار از جنگ و آتش خواهد بو چون ویژگی ها و رفتار های واقعی فردی نمایان میشود و تفاوت ها معلوم میگردد،دو انسانی که باهم زندگی مشترک راه به خوبی و رضایتمندی شروع کرده بودند حال سر نارضایتی را در پیش گرفتند تا قدرت خود را به دیگری نشان دهند ،شدت و سختی دراین مرحله بین زوج ها متفاوت است اما به اتفاق همه زوج ها این مرحله تجربه خواهند کرد،عبور موفق آمیز از این مرحله بستگی یه دو طرف وتوانایی آنها دارد.

  3 . مرحله سوم :همکاری

  این مرحله برای زوج های است که مسیر پر خطر جنگ و آتش را باموفقیت گذرانده اندواکنون احساس کرده اند که تغییری در خود ایجاد کنند،حکم نفس تازه کردن برای کسی که از راه رسیده است را دارد .دراین مرحله به خوبی آگاه هستند که عشق بیشتر از آنکه توجه به ظواهر طرف مقابل باشد،نگریستن و توجه به درونیات و پذیروفتن مشکلات  مسولیت شخصی خود است ،دراین مرحله زوج ها نباید به این فکر کنند که همسرشان باید آنها را شاد و خوشحال نگه دارد بلکه باید اینگونه عشق را تعریف کنند:عشق تلاشی برای مواجهه با ترسها،دفاعها،فرافکنی هاوآزردگی هاست.

  4 . مرحله چهارم:دوجانبگی:

  هنگامی که در مرحله سوم یک دگرگونی آغاز میشود،زوج ها با مواجه شدن دورباره مشکلات و ترس ها وارد مرحله جدیدی میشوند،جایی که دوسویگی یا دوجانبگی اساس شیوه باهم بودن میشود،این مرحله به گونه ای است که احساس یکی شدن شکل میگیرد و زوجها از اینکه چرا الگوهای ناسالم را دور ریخته اند ،متحیر میشوند،همان جایی است که هریک از دوطرف بدون احساس ناامنی ،نسبت به هم احساس تعلق دارند،پس از آن به واقعیتی تازه دست یافته ویا از لذت بردن صمیمی دو جانبه ،هیجانی عمیق را تجربه خواهند کرد.

  5 . مرحله پنجم:هم آفرینندگی:

  دراین مرحله زوج صمیمیتی که همیشه آرزو داشتن را دراین مرحله به دست آورده اند و به طور واقعی آن را تجربه کرده اند،در مرحله پنجم زوج ها متوجه میشونند که تنها برای عشق به فرد دیگر ساخته نشده اند ،بلکه برای عشق به همه کس و همه چیز دراین این درگاه خوانده شده اند بنابراین،یک زوج هم آفریننده ،روابط درونی با معنایی ایجاد میکند.

  پاسخ دادن